chnm-logo
Liptovský Mikuláš
mikulas1mikulas2mikulas3

Leží na Váhu v srdci Liptovskej kotliny asi 3 km od Liptovskej Mary, obklopený na severe Západnými a na juhu Nízkymi Tatrami. Je to okresné mesto (33 400 obyvateľov), významné administratívne, kultúrne a priemyselné centrum Liptova, stredisko cestovného ruchu a turistiky s bohatou históriou.

nočné mesto     V meste sa nachádza viacero historických pamiatok: Na Námestí osloboditeľov sú meštianske domy zo 16. a 17. st. (najstaršia je Pongrácovská kúria z 15. st. - - teraz sa tu nachádza Centrum Kolomana Sokola. Koloman Sokol, rodák z Liptovského Mikuláša, bol uznávaný grafik a maliar), neskorobarokový bývalý župný dom Liptovskej stolice (dnes sídlo Okresného úradu). Na námestí je tiež Ilesházyo kúria, známa ako Stoličný dom a Seligovský dom. Pôvodne bola postavená v renesančnom slohu. V roku 1713 údajne v tejto budove odsúdili legendárneho zbojníka Juraja Jánošika. V súčasnosti sa tu nachádza Múzeum Janka Kráľa.

V mestskej časti Vyšný Hušták môžete nájsť garbiarske a farbiarske remeselnícke domy zo začiatku 19. st. V barokovom jezuitskom kláštore sú expozície Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Klasicistický evanjelický kostol bol rekonštruovaný v r. 1883 -1885, vo vnútri je barokový oltár, pred kostolom sa nachádzaju sochy M. M. Hodžu, J. Tranovského a P. M. Bohúňa. V roku 1713 bola pôvodne postavená klasicistická synagóga,ktorá bola obnovená v r. 1906. Najstaršou stavebnou pamiatkou v meste je mesto cez deň Gotický kostol sv. Mikuláša z druhej polovice 13. st., s výmaľbou od J. Hanulu, kde sa zachovali tri gotické oltáre, okolo kostola sú sochy J. Kráľa, sv. Mikuláša, G. F. Belopotockého.